Вести

Измене и допуне подзаконских аката Закона о медицинским средствима

24.06.2021

У Службеном гласнику Републике Србије у броју 58 од дана 09.06.2021. године, објављени су измене и допуне подзаконских аката Закона о медицинским средствима

Новине у области трансакција, фискалних уређаја и висини чланарине Фармацеутске коморе Србије

04.05.2021

У Службеном гласнику Републике Србије објављено је следеће:

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки

23.03.2021

Објављен је нови Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки ("Службени гласник РС", бр. 21/2021)

Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама

12.03.2021

У најновијем Службеном гласнику објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника ("Службени гласник РС", бр. 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014, 53/2018, 17/2021).

Објављена је Уредба о издавању привремене дозволе за лек – вакцине за имунизацију становништва против заразне болести ЦОВИД-19

11.03.2021

У "Службеном гласнику РС", бр. 17/2021 објављена је Уредба о издавању привремене дозволе за лек – вакцине за имунизацију становништва против заразне болести ЦОВИД-19

Prijatelji sajta