Izmene i dopune podzakonskih akata Zakona o medicinskim sredstvima

24.06.2021

U Službenom glasniku Republike Srbije u broju 58 od dana 09.06.2021. godine, objavljene su izmene i dopune sledećih pravilnika:

  1. Pravilnik o registraciji medicinskog sredstva SG RS 58-21;
  2. Pravilnik o proizvodnji medicinskih sredstava SG RS 58-21;
  3. Pravilnik o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana SG RS 58-21;
  4. Pravilnik o praćenju medicinskih sredstava na tržištu SG RS 58-21.

Prijatelji sajta