Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki

23.03.2021

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina konkursne dokumentacije koju naručilac priprema u postupku javne nabavke. Prestaje da važi Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki ("Službeni glasnik RS", broj 93/20).

Prijatelji sajta