Kontakt

AFEJA

  • Ul. Bulevar oslobođenja br. 51, 11000 Beograd, Republika Srbija
  • Tel: +381 (0)63/7767307
  • E-mail: office@afeja.com  
  • PIB 102802932
  • Matični broj 17464744

Iskoristite Vaše znanje ili iskustvo, dajte nam savet ili predlog šta možemo više i bolje. Organizatori su svesni mogućih nedostataka i biće veoma zahvalni za svaku sugestiju, primedbu i savet kako bi se otklonili nedostaci.