Članarina

Za ovu uslugu molimo Vas da se obratite putem rubrike "Kontakt". 

Paket

Opis usluge

Cena

Napomena

A

 • Objavljivanje vesti iz poslovanja korisnika portala u rubrici “Vesti”, 
 • individualno savetovanje i
 • usluge “eBerze” za kupce

 

Besplatno

Individualno savetovanje od strane advokata do pola sata.

B

 •          Odgovor advokata do 5 (pet) postavljenih pitanja putem e-maila na mesečnom nivou,
 •          preuzimanje modela ugovora/obrazaca/akata iz ponuđenog sadržaja
 •          periodično podsećanje na neke zakonskih obaveze
 •          uvid u ranije postavljena pitanja korisnika i
 •          korišćenje usluge “Crvena linija”

70

Mesečno

V

Postavljanje banera/linka na bilo koje dve izabrane strane sem na početnoj  

80

Cena za dve nedelje. Redosled postavljanja prema vremenu uplate paketa

Detaljnije o ponudi  pogledajte ovde:

Cene su izražene u bodovima. Cena = bod x 1 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu NBS  na dan uplate, u cenu nije uračunat PDV. Cene paketa su na mesečnom nivou.

NAPOMENA:

 • Nalog za objavu materijala i materijal, idejno rešenje potrebno je dostaviti 7 (sedam) radnih dana pre dana objave, putem e-maila ili na CD-u, u nekom od standardnih formata.
 • Cenovnik važi od 1.1.2024. godine, u skladu sa pravilima upotrebe portala.
 • Plaćanje je avansno, na tekući račun društva broj 205-513967-02, svrha plaćanja "Usluge portala www.medicinskieklub.rs, paket __" (navesti slovnu oznaku paketa usluga).
 • Uslovi cenovnika i ponuđenih paketa se mogu menjati odlukom direktora “Afeja” d.o.o.
 • Rok za izradu i dostavljanje konkretnog ugovora po zahtevu klijenta u dogovoru sa advokatskom kancelarijom 
 • Rok za uslugu iz paketa pod “B” ako je vezan za odgovor ili stav nadležnog državnog organa prema rokovima tog organa.
 • Prijem pitanja i zahteva za pakete je svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 09.00 – 14.00h

 "AFEJA" d.o.o

 

Povezane stranice