Propisi i obrasci

Zbirka obrazaca ima za cilј da bude „prva pomoć“ u sastavlјanju odgovarajućeg modela dokumenta, odnosno akta. Kod formiranja „modela“ vrlo je važno konsultovati materijalni pravni propis, jer ovi modeli imaju, pre svega, instruktivni karakter i mogu poslužiti samo kao polazna osnova za pripremu konkretnog akta.

Pri obradi pojedinačnih slučajeva u praksi treba imati u vidu i ono što je za određeni slučaj posebno karakteristično. Imajući u vidu da se naši propisi vrlo često menjaju, preporučujemo da uvek iznova pogledate model iz naše baze obrazaca. U skladu sa izmenama propisa mi ćemo vršiti korekciju obrazaca.