Прописи и обрасци

Збирка образаца има за циљ да буде „прва помоћ“ у састављању одговарајућег модела документа, односно акта. Код формирања „модела“ врло је важно консултовати материјални правни пропис, јер ови модели имају, пре свега, инструктивни карактер и могу послужити само као полазана основа за припрему конкретног акта.

При обради појединачних случајева у пракси треба имати у виду и оно што је за одређени случај посебно карактеристично. Имајући у виду да се наши прописи врло често мењају, препоручујемо да увек изнова погледате модел из наше базе образаца. У складу са изменама прописа ми ћемо вршити корекцију образаца.