еБерза

еБерза (link ka sajtu

www.eberza.rs/com  је јавно е-тржиште. Основни модел еБерзе је ткз. „бизнис према бизнису (Б2Б)“.

Продавцу wеб платформа нуди да брже и лакше дође до већег броја купаца, тј. да брже прода велике количине залиха својих добара. С друге стране, купац, преко еБерзе има могућност да дође до жељеног добра по атрактивој цени.

Купци, иако се међусобно не познају и лоцирани на различитим географским местима, удружују се са заједничким циљем да купе жељено добро из најниже ценовне категорије. Свако купује количину коју је одабрао. Добро/роба се не плаћа одмах, него по постизању жељене цене. Купац, бира према понуђеним категоријама цена, количину добра која га интересује, аплицира за куповину, означава количину и бира опцију услова куповине.

Услови куповине могу укључивати или било коју цену или одређени опсег понуђене цене који тако гарантује купцу да робу може купити по повољнијој цени од иницијално лицитиране. Кориснику су на располагању детаљне информације о добру, условима куповине, испоруке (преузимања), расположиве количине, подаци о продавцу/купцу, као и опције међусобног контакта.

primer