О нама

Од нас очекујте:

  • Формулисање проблема и давање надлежним државним органима предлоге за поболјшање привредног амбијента
  • Информације о домаћем законодавству у здравству и његовој примени
  • Прикупљање и дистрибуирање правних информација из медицинске и фармацеутске делатности

Од здравствених радника и здравствених сарадника се очекује да поступају зналачки, етички и са потребном пажњом. За потребе здравствених радника и здравствених сарадника, приватне праксе, здравствених установа и других облика обављања здравствене делатности развили смо апликацију "Медицински е-клуб", уз стручну помоћ и сарадњу са две адвокатске канцеларије. Медицински е-клуб може Вам помоћи у решавању статусних, организационих и радноправних проблема, изради нормативних аката и помоћ у акредитацији или добијању одређеног стандарда квалитета.

Prijatelji sajta