Поштовани,

Медицина и право имају задатак да служе човеку. Зато би морали бити једнодушни у многим питањима. Медицинско право није заокружен систем норми, само један део његових правних норми налази се у прописима који су посвећени искључиво здравственој делатности, а други његов део расут је по многим законским текстовима који припадају разним областима права. Да бисмо помогли медицинској и фармацеутској делатности овим порталом желимо да направимо успешан спој медицинске и правне науке.

За потребе здравствених радника и здравствених сарадника, приватне праксе, здравствених установа и других облика обављања здравствене делатности развили смо апликацију "Медицински е-клуб", уз стручну помоћ и сарадњу са две адвокатске канцеларије. Медицински е-клуб може Вам помоћи у решавању статусних, организационих и радноправних проблема, изради нормативних аката и помоћ у акредитацији или добијању одређеног стандарда квалитета.

Најновије вести