Поштовани,

Медицина и право имају задатак да служе човеку. Зато би морали бити једнодушни у многим питањима. Медицинско право није заокружен систем норми, само један део његових правних норми налази се у прописима који су посвећени искључиво здравственој делатности, а други његов део расут је по многим законским текстовима који припадају разним областима права. Да би смо помогли медицинској и фармацеутској делатности овом страницом желимо да направимо успешан спој медицинске и правне науке.

Најновије вести

24.06.2021 Измене и допуне подзаконских аката Закона о медицинским средствима

У Службеном гласнику Републике Србије у броју 58 од дана 09.06.2021. године, објављени су измене и допуне подзаконских аката Закона о медицинским средствима

04.05.2021 Новине у области трансакција, фискалних уређаја и висини чланарине Фармацеутске коморе Србије

У Службеном гласнику Републике Србије објављено је следеће:

23.03.2021 Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Објављен је нови Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки ("Службени гласник РС", бр. 21/2021)