Poštovani,

Medicina i pravo imaju zadatak da služe čoveku. Zato bi morali biti jednodušni u mnogim pitanjima. Medicinsko pravo nije zaokružen sistem normi, samo jedan deo njegovih pravnih normi nalazi se u propisima koji su posvećeni isključivo zdravstvenoj delatnosti, a drugi njegov deo rasut je po mnogim zakonskim tekstovima koji pripadaju raznim oblastima prava. Da bismo pomogli medicinskoj i farmaceutskoj delatnosti ovim portalom želimo da napravimo uspešan spoj medicinske i pravne nauke.

Za potrebe zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, privatne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih oblika obavljanja zdravstvene delatnosti razvili smo aplikaciju "Medicinski e-klub", uz stručnu pomoć i saradnju sa dve advokatske kancelarije. Medicinski e-klub može Vam pomoći u rešavanju statusnih, organizacionih i radnopravnih problema, izradi normativnih akata i pomoć u akreditaciji ili dobijanju određenog standarda kvaliteta. 

Najnovije vesti