Posebne pravne usluge

Ove vrste usluga posebno se ugovaraju sa advokatskim kancelarijama. Cene su prema važećoj advokatskoj tarifi umanjene za odobreni popust od 15%. Kontakt sa advokatskom kancelarijom moguće je ostvariti preko emaila office@afeja.com .

Uz stručnu pomoć i saradnju sa specijalizovanom advokatskom kancelarijom za medicinu Stane Mladenović i Ljubiše Živadinovića iz Beograda ul. Bulevar oslobođenja br. 51, mogu vam se pružiti:

 • Usluge u postupku osnivanja, upravljanja i prestanka pravnog subjekta,
 • Individualno savetovanje,
 • Uređenje statusnih i imovinskih prava i obaveza vlasnika i članova,
 • Promena pravne forme (oblika) pravnog lica,
 • Povezivanje kapitalom i/ili ugovorom,
 • Zajednički nastup na tržištu,
 • Spajanje pravnih lica,
 • Spajanje uz osnivanje novog pravnog lica,
 • Podela i odvajanje pravnog lica,
 • Istupanje iz pravnog lica,
 • Podela imovine vlasnika-članova,
 • Likvidacija i brisanje,
 • Usluge korišćenja pravne biblioteke,
 • Usluge pravne edukacije kadra,
 • Usluge zaštite žiga,
 • Izrada normativnih akata 

Napomena: Imajući u vidu da kroz izradu akata advokati prenose svoje poslovno znanje i iskustvo odnosno nosioci su autorskih prava na svim dokumentima (aktima, pravilnicima, obrascima i dr.) dokumenta se prema drugim pravnim i fizičkim licima, ne smeju reprodukovati, prevesti, prilagođavati, prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, mehaničkim, elektronskim, magnetnim putem, fotokopiranjem, snimanjem i dr., bez prethodnog odobrenja advokata u pisanoj formi.