E-podsetnik

E - podsetnik ima namenu da Vas periodično podseti na poštovanje nekih zakonskih obaveza, kako bi ste sebi olakšali sprovođenje propisanih normi.

 

 

 

 

Podnošenje tromesečnog (januar, februar, mart) zdravstveno statističkog izveštaja

Do 10.04. rok je za:

Podnošenje tromesečnog (januar, februar, mart)  zdravstveno statističkog izveštaja Gradskom zavodu za zaštitu Zdravlja – Služba za zdravstvenu statistiku i informatiku.

Blagovremena priprema za dostavu prepisa arhivske knjige

U cilju blagovremene pripreme:

Novi Zakon o Arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) primenjuje se od 2.2.2021 godine.

Zakon propisuje obavezu da nadležnom arhivu dostavite prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini;

Imajući u vidu obimnost posla i zaprećene kazne, predlažem da arhivsku građu i dokumentarni materijal prikupite i sredite, i počnete da unosite podatke o dokumentaciji u arhivsku knjigu kako bi blagovremeno predali njen prepis.

Zašto je bitan ovaj zadatak? Zato što, član 16.: “Nadležni javni arhiv daje odobrenje samo za uništenje dokumentarnog materijala koji je evidentiran u arhivskoj knjizi.” Znači, ako arhivska građa nije evidentirana u arhivskoj knjizi, i javnom arhivu nije predat prepis arhivske knjige nećete moći da se oslobodite nepotrebne dokumentacije.

 Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala

Član 9.

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužan je da savesno čuva u sređenom i bezbednom stanju arhivsku građu i dokumentarni materijal u obliku u kojem su nastali.

7) dostavi nadležnom arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini;

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

2) ako postupi suprotno odredbama člana 9. ovog zakona;

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

 

 

 

Dostavljanje godišnjeg izveštaja o proizvodnji otpada Agenciji za zaštitu životne sredine. Rok 31.03.

Godišnji izveštaji dostavljaju se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

 Član 3.

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

 

1) Obrazac GIO 1 - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

 

6) Obrazac GIO 6 - Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada;

 

7) Obrazac KOM 1 - Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

 

 

Član 4.

Obrazac DEO 6 iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) dnevnim unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Prijatelji sajta