Ugovori

Imajući u vidu brojne specifičnosti koje ugovorne strane treba da ugrađuju u ugovor, gotovi modeli-obrasci ugovora su samo primeri koji su pogodni da se koriste kao osnova za pravljenje konkretnih ugovora, a ne kao “gotov ugovor” koji samo treba prepisati. Modele-obrasce ugovora možete nadograditi i/ili izmeniti zavisno od konkretnih zahteva i potreba, a koji se pojavljuju od momenta započinjanja pregovora pa do zaključenja ugovora.