Уговори

Имајући у виду бројне специфичности које уговорне стране треба да уграђују у уговор, готови модели-обрасци уговора су само примери који су погодни да се користе као основа за прављење конкретних уговора, а не као “готов уговор” који само треба преписати. Моделе-обрасце уговора можете надоградити и/или изменити зависно од конкретних захтева и потреба, а који се појављују од момента започињања преговора па до закључења уговора.