Корисни линкови

Државне институције

Народна Скупштина Републике Србије

http://www.parlament.gov.rs/

 

Председник Републике Србије

https://www.predsednik.rs/

 

Влада Републике Србије

https://www.srbija.gov.rs/

 

Уставни суд Србије

http://www.ustavni.sud.rs/

 

Народна банка Србије

https://www.nbs.rs/sr_RS/indeks/

 

Министарство финансија

www.mfin.gov.rs

 

Министарство правде

www.mpravde.gov.rs

 

Министарство здравља

www.zdravlje.gov.rs

 

Агенција за лекове и медицинска средства

https://www.alims.gov.rs/ciril/

 

Координациона комисија за инспекцијски надзор

https://inspektor.gov.rs/