Корисни линкови

Државне институције

Народна Скупштина Републике Србије

http://www.parlament.gov.rs/

 

Председник Републике Србије

https://www.predsednik.rs/

 

Влада Републике Србије

https://www.srbija.gov.rs/

 

Уставни суд Србије

http://www.ustavni.sud.rs/

 

Народна банка Србије

https://www.nbs.rs/sr_RS/indeks/

 

Министарства

Министарство финансија

www.mfin.gov.rs

 

Министарство привреде

www.privreda.gov.rs

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

www.minpolj.gov.rs

 

Министарство заштите животне средине

www.ekologija.gov.rs

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

 

Министарство рударства и енергетике

www.mre.gov.rs

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

www.mtt.gov.rs

 

Министарство правде

www.mpravde.gov.rs

 

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе

www.mduls.gov.rs

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог


Министарство унутрашњих послова

www.mup.gov.rs

 

Министарство одбране

www.mod.gov.rs

 

Министарство спољних послова

www.mfa.gov.rs

 

Министарство за европске интеграције

www.mei.gov.rs

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

www.mpn.gov.rs

 

Министарство здравља

www.zdravlje.gov.rs

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

www.minrzs.gov.rs

 

Министарство за бригу о породици и демографију

www.mdpp.gov.rs

 

Министарство омладине и спорта

www.mos.gov.rs

 

Министарство културе и информисања

www.kultura.gov.rs

 

 

Министарство за бригу о селу

www.mbprr.gov.rs

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

https://www.poverenik.rs/sr/

 

Повереник за заштиту равноправности

http://ravnopravnost.gov.rs/

 

Заштитник грађана

https://www.ombudsman.rs/

 

Агенција за лекове и медицинска средства

https://www.alims.gov.rs/ciril/

 

Координациона комисија за инспекцијски надзор

https://inspektor.gov.rs/

Prijatelji sajta