Чланарина

За ову услугу молимо Вас да се обратите путем рубрике "Контакт".  

Пакет

Опис услуге

Цена

Напомена

А

 • Објављивање вести из пословања корисника портала у рубрици “Вести”,
 • индивудуално саветовање и
 • услуге “еБерзе” за купце

 

Бесплатно

Индивудуално саветовање у канцеларији адвоката до пола сата.

Б

 •           Одговор адвоката до 5 (пет) постављених питања путем е-маила на месечном нивоу,
 •           преузимање модела уговора/образаца/аката из понуђеног садржаја
 •           периодично подсећање на неке законских обавезе
 •          увид у раније постављена питања корисника

80 за приватну праксу

290 за здравствене установе

Месечно

В

Постављање банера/линка на било које две изабране стране сем на почетној  

80

Цена за две недеље. Редослед постављања према времену уплате пакета

Детаљније о понуди  погледајте овде:

Цене су изражене у бодовима. Цена = бод x 1 ЕУР у динарској противвредности, по званичном средњем курсу НБС  на дан уплате, у цену није урачунат ПДВ. Цене пакета су на месечном нивоу.

НАПОМЕНА:

 • Налог за објаву материјала и материјал, идејно решење потребно је доставити 7 (седам) радних дана пре дана објаве, путем е-маила или на ЦД-у, у неком од стандардних формата.
 • Ценовник важи од 1.1.2024. године, у складу са правилима употребе портала.
 • Плаћање је авансно, на текући рачун друштва број 205-513967-02, сврха плаћања "Услуге портала www.medicinskieklub.rs, пакет __" (навести словну ознаку пакета услуга).
 • Услови ценовника и понуђених пакета се могу мењати одлуком директора “Афеја” д.о.о.
 • Рок за израду и достављање конкретног уговора по захтеву клијента у договору са адвокатском канцеларијом 
 • Рок за услугу из пакета под “Б” ако је везан за одговор или став надлежног државног органа према роковима тог органа.
 • Пријем питања и захтева за пакете је сваког радног дана (понедељак-петак) од 09.00 – 14.00х

 "АФЕЈА" д.о.о