Питања и одговори

Поштовани, Није ми баш најјаснија подела око медицинског отпада. Молим ако није проблем да ми дате набројане све врсте отпада које улазе у медицински отпад. Није ми посебно јасно укључивање комуналног у медицински отпад.
Прослеђујемо Вам питање једног адвоката и молимо за одговор који би смо му послали. Обраћам Вам се као пуномоћник “XX”, са молбом да ми се достави извештај лекара о прегледу “YY” , из Београда, ул. __ . Сада пок. “YY” је саставила тестамент којим је сву своју имовину оставила “XX”. Приликом сачињавања тестамента, ради утврђења да је “YY” способна да изрази своју последњу вољу, позван је лекар из _________ да прегледа “YY”. Тренутно је у току судски поступак ради утврђења да је “XX” тестаментални наследник пок. “YY”, што њој оспоравају законски наследници “YY”, позивајући се на то да је “YY” била тако лошег здравственог стања да није могла да изрази своју завештајну вољу. Управо због горе наведеног ми је потребан извештај са прегледа “YY”, ради доказивања да је била способна за расуђивање. Прилажем противтужбу из које се види да се супротна страна позива на лоше здравствено стање “YY”.
Да ли је потребно да на АПР-у извршимо брисање одлука о радном времену које су новим одлукама стављене ван снаге?
Поштовани, Потребан нам је савет. Бака једног детета од 9 месеци, које се налази у Тиршовој (губи на килажи, па је на праћењу) позвала је Цалл центар како би се распитала о услузи ДНК теста. Њено питање је да ли наш техничар може доћи у Тиршову како би узео крв за ДНК тестирање. Породична ситуација је мало замршена, па нам треба правни савет. Мајка је хоспитализована у болници ДР Лаза Лазаревић и због психичког стања (како бака детета наводи) негирала је очинство оцу детета. Како дете не би завршило у хранитељској породици (по речима баке која зове) бака детета моли да се уради ДНК тест у Тишовој, где се дете сада налази. Да ли имамо дозволу за овако нешто? Да ли је потребна сагласност мајке да се детету узме крв (с обзиром на њену хоспитализацију) и да ли је уопште дозвољен улазак нашем техничару у Тиршову?
Да ли се архивирање може радити ретроактивно и ако да, колико година уназад?
Шта учинити ако правно лице или предузетник није имао Правилник о канцеларијском пословању, према раније важећем Закону о културним добрима?
Шта да радимо са документацијом која није пописана ни класификована у последњих 15 година, практично од оснивања?
Због недостатка простора, да ли можемо као правно лице да овластимо друго правно лице које обавља послове архивирања да у наше име обавља послове чувања архивске грађе и документарног материјала?
Да ли важе акта која су донета у установи по старом Закону о архивској грађи и архивској делатности?
Да ли се трајно чува и доставља архиву документација коју стварају физичка лица, не у оквиру неке регистроване делатности?
Да ли је за здравствени сектор битан Закон о архивској грађи и архивској делатности?
Шта обухвата шифра 86.90 Остала здравствена заштита?
Да ли лекар који има едукацију за неку нову здравствену технологију, а коју желимо да уведемо у поликлинику, мора бити запослен са пуним радним временом - 100%?
Да ли смо ми као специјална болница у приватној својини у обавези да о саставу Комисије за болничке инфекције обавештавомо неки орган?
U koliko primeraka se izdaje otpusna lista sa epikrizom?
У пракси срећем појам здравствене и медицинске документације. У чему је разлика између здравствене и медицинске документације?
Који је правни основ да се од пацијента тражи лична исправа?
Где је прописано колико се чува медицинска документација?
Да ли се може водити документација електронским путем?
Да ли се може казнити лекар ако не потпише неки медицински документ?