Посебне правне услуге

Ове врсте услуга посебно се уговарају са адвокатским канцеларијама. Цене су према важећој адвокатској тарифи умањене за одобрени попуст од 15%. Контакт са адвокатском канцеларијом могуће је остварити преко емаила office@afeja.com .

Уз стручну помоћ и сарадњу са специјализованом адвокатском канцеларијом за медицину Стане Младеновић и Љубише Живадиновића из Београда ул. Булевар ослобођења бр. 51, могу вам се пружити:

 • Услуге у поступку оснивања, управљања и престанка правног субјекта,
 • Индивидуално саветовање,
 • Уређење статусних и имовинских права и обавеза власника и чланова,
 • Промена правне форме (облика) правног лица,
 • Повезивање капиталом и/или уговором,
 • Заједнички наступ на тржишту,
 • Спајање правних лица,
 • Спајање уз оснивање новог правног лица,
 • Подела и одвајање правног лица,
 • Иступање из правног лица,
 • Подела имовине власника-чланова,
 • Ликвидација и брисање,
 • Услуге коришћења правне библиотеке,
 • Услуге правне едукације кадра,
 • Услуге заштите жига,
 • Израда нормативних аката

Напомена: Имајући у виду да кроз израду аката адвокати преносе своје пословно знање и искуство односно носиоци су ауторских права на свим документима (актима, правилницима, обрасцима и др.) документа се према другим правним и физичким лицима, не смеју репродуковати, превести, прилагођавати, преносити у било ком облику или на било који начин, механичким, електронским, магнетним путем, фотокопирањем, снимањем и др., без претходног одобрења адвоката у писаној форми.