eBerza

eBerza (link ka sajtu

www.eberza.rs/com je javno e-tržište. Osnovni model eBerze je tkz. „biznis prema biznisu (B2B)“.

Prodavcu web platforma nudi da brže i lakše dođe do većeg broja kupaca, tj. da brže proda velike količine zaliha svojih dobara. S druge strane, kupac, preko eBerze ima mogućnost da dođe do željenog dobra po atraktivoj ceni.

Kupci, iako se međusobno ne poznaju i locirani na različitim geografskim mestima, udružuju se sa zajedničkim ciljem da kupe željeno dobro iz najniže cenovne kategorije. Svako kupuje količinu koju je odabrao. Dobro/roba se ne plaća odmah, nego po postizanju željene cene. Kupac, bira prema ponuđenim kategorijama cena, količinu dobra koja ga interesuje, aplicira za kupovinu, označava količinu i bira opciju uslova kupovine.

Uslovi kupovine mogu uključivati ili bilo koju cenu ili određeni opseg ponuđene cene koji tako garantuje kupcu da robu može kupiti po povoljnijoj ceni od inicijalno licitirane. Korisniku su na raspolaganju detaljne informacije o dobru, uslovima kupovine, isporuke (preuzimanja), raspoložive količine, podaci o prodavcu/kupcu, kao i opcije međusobnog kontakta.

primer